இலங்கை - ஜேர்மன் தொழில்நுட்பப் பயிற்சி நிறுவனம்

முகவரி:
582, காலி வீதி, கல்கிச்சை (மொரட்டுவை)
இலங்கை
தொலைபேசி:
+94 11 2605625, 2605535
தொலைநகலி:
+94 11 2632391

ஒரு மின்-அஞ்சலை அனுப்புக. * எனக் குறியிட்ட புலங்கள் கட்டாயம் நிரப்பப்பட வேண்டியவை.